DEVINO INDEPENDENT ENERGETIC. GATA CU FACTURILE!!!

Republica Moldova are o amplasare geografică favorabilă și condiții climaterice prielnice pentru a utiliza la maxim energia solară.

În condițiile actuale de criză energetică investiția într-un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice devine strategică pentru gospodările casnice cît și companiile care aleg să-și instaleze panouri fotovoltaice din două motive de bază: prima este de ordin economic, deoarece permite să reducem sau complet să excludem plata pentru facturile lunare, iar în al doilea rând este din ce in ce mai ecologic contribuind la un medium mai curat și mai sănătos prin intermediul producerii energiei din surse regenerabile și majorarea nivelului de independență energetică a țării.

Instalatia fotovoltaica poate fi de trei tipuri: on-grid (cu conectare la retea prin contorizare neta), off-grid (cu acumulatoare) si hybrid (contorizare neta + acumulatoare).

Ce inseamnă “contorizare netă”?

Consumatorul livrează surplusul de energie produs de centrala fotovoltaica în rețea, preluând în același timp energia necesară atunci când are nevoie, ca de exemplu noaptea. Evidența se efectuiază printr-un contor bidirecțional, care poate măsura fluxul de energie în două direcții: datele de intrare în contor (consum) și ieșirile (producere)

De ce “contorizarea netă”?

Prețurile la resursele energetice au crescut semnificativ (gazul, electricitatea, cărbuni, lemne), cheltuelile pentru încalzire în perioada de iarna devine extrem de costisitoare. O sistemă de încălzire pe electricitate (cazan electric sau pompă de caldură) devine o alternativă a celor tradiționale.

În perioada caldă a anului când productivitatea sistemului fotovoltaic este mai mare decât consumul (mai – septembrie) livrăm surplusul de energie electriă în rețeaua furnizorului Premier Energy sau RED NORD. Când intrăm în sezonul rece consumul crește, iar productivitatea scade (din luna octombrie până în martie) surplusul acumulat în perioada caldă îl folosim pentru a acoperi consumul sistemei de încălzire pe electricitate, inclusiv și restul consumurilor (dacă inițial este facut un calcul corect al capacității necesare pentru instalația fotovoltaică putem închide anul fără să primim facturile).

Recalcularea surplusului de energie electrică distribuit în rețea se face la data de 30 aprilie, (dacă puterea de producere a energiei electrice va fi mai mare decât consumul, distribuitorul de energie electrică va achita diferența la prețul mediu stabilit în ultemele 12 luni).

Ce putere trebuie să aibă centrala solară? 

Pornim de la calculul consumului actual pentru ultimele 12 luni + dacă planificăm să instalăm o sistemă de încălzire pe electricitate (cazan sau pompă de caldură) prognozăm consumul după formula stabilită fapt ce ne permite să stabilim cu aproximație consumul total lunar/anual de energie electrică.

ENERG.MD oferă soluții individualizate a instalației fotovoltaice la cheie pentru consumatorii casnici, comerciali si industriali cu posibilitate de achiziție în rate cu 0% pe o perioadă de 6 luni + suport la obținerea creditelorgranturilor și a subvențiilor pentru clienții eligibili la programele active.

CALCULEAZĂ COSTUL INSTALAȚIEI FOTOVOLTAICE

Și totuși, eu aș adresa o întrebare retorică tuturor consumatorilor, factorilor de decizie, mediului asociativ – continuăm să achităm facturile la energie pentru energia importată din alte state sau merită să investim in propriile surse de producere a energiei produsa aici, acasa, in Republica Moldova? Fiecare dintre noi ar trebui să răspundă la această întrebare. Personal as miza pe energia viitorulu si pe independenta energetica a statului nostru.