Procedura de Obținere a Avizului de Racordare pentru Centrala Fotovoltaică

Avizul de Racordare este un document esențial pentru a putea conecta centrala fotovoltaică la rețeaua electrică. Acest document contine condițiile tehnice de racordare a centralei electrice la Rețeaua Operatorului.

Avizul de Racordare este emis de către operatorul rețelei electrice (Premier Energy sau RED NORD). Cererile pot fi depuse atât online, cât și fizic. 

Lista actelor necesare de a fi anexate la cerere pentru eliberarea Avizului de Racordare: 

Persoană Fizică: 

 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copia actului care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată centrala fotovoltaică;
 3. Calculul puterii electrice pentru instalaţiile cu puterea egală sau mai mare de 20 kW.

Persoana Juridică:

 1. Extrasul din registrul de stat al întreprinderii;
 2. Copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra imobilului sau terenului unde urmează să fie amplasată centrala fotovoltaică;
 3. Copia buletinului administratorului întreprinderii; 
 4. Certificat TVA (dacă întreprinderea este platitoare de TVA)
 5. Rechizitele bancare;
 6. Calculul puterii (dacă avizul de racordare se solicita pe o capacitate mai mare de 20 kW)

Producere Energie Electrică (Parc Fotovoltaic):

 1. Extrasul din registrul de stat al întreprinderii;
 2. Copia actului, care atestă dreptul de proprietate, sau calitatea de posesor de drept limitat al solicitantului asupra terenului unde urmează să fie amplasată centrala fotovoltaică;
 3. În caz dacă terenul este în arendă (acordul proprietarului de a monta centrala fotovoltaică);
 4. Calculul puterii instalate a centralei;
 5. Pentru centralele electrice cu puterea instalată mai mare sau egală cu 1 MW, solicitantul este obligat să anexeze Studiul de soluţii pentru racordarea centralei electrice.. [Pct.152 introdus prin Hot.ANRE nr.180 din 27.04.2021, în vigoare 28.05.2021].

În cadrul procesului de evaluare, poate fi necesară o vizită pe teren pentru a verifica amplasamentul și condițiile tehnice ale proiectului. 

Emiterea avizului de racordare nu implica nimic costuri din partea solicitantului. După finalizarea evaluării, avizul de racordare va fi emis în cazul în care toate condițiile sunt îndeplinite. Acest document va specifica termenii și condițiile de racordare, precum și perioada de valabilitate.

La ENERG.MD va ajutăm în tot procesul de obținere a avizului de racordare. Pentru mai multe informații veniți cu un sunet la numărul de telefon 078094194.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *