SATUL EUROPEAN: CONCURS DE PROPUNERI DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Pentru cine este Concursul de propuneri de proiecte?

Concursul de proiecte este în cadrul Programului de Dezvoltare Locală destinat Autorităților Publice Locale de nivelul I, care vor înainta propuneri de proiecte ce vor contribui la:

 • dezvoltarea durabilă a localităților;
 • asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
 • creșterea accesului populației la infrastructura socială;
 • creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale.

Cum aplici la Concursul de propuneri de proiecte?

Autoritățile Publice Locale vor depune personal dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud, Găgăuzia). Dosarele pot fi depuse în perioada 22 martie – 20 aprilie 2022. Dosarele depuse după expirarea termenului limită stabilit (20 aprilie a.c.) nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Modalitatea de aplicare pentru obținerea finanțării sunt disponibile în Ghidul de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală. 

Dosarele cu Cererile de cofinanțare din sursele de asistență externă vor fi depuse fizic la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, pe tot parcursul anului 2022, fără termen limită.

De unde sunt alocați banii?

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) este principala sursă de finanțare a programelor de dezvoltare regională și locală. Prin intermediul Fondului vor fi finanțate proiecte, precum: alimentarea cu apă și canalizare, termoizolarea clădirilor, creșterea atractivității turistice, dezvoltarea infrastructurii economice.

Pentru anul 2022 s-a alocat un buget de circa 770 milioane de lei pentru dezvoltarea regională și locală, dintre care:

➔   300 milioane de lei – pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale (apeducte, canalizări), dezvoltarea economică a regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii de suport pentru afaceri și crearea locurilor de muncă în regiunile de dezvoltare (Programul de Dezvoltare Regională);

   470 milioane de lei – pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare la nivel de localități, pentru construcția și renovarea infrastructurii sociale (școli, grădinițe, case de cultură, terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, săli sportive) și măsuri de eficiență energetică (Programul de Dezvoltare Locală).

Valoarea limită per proiect finanțat din Programul de Dezvoltare Locală:

 • 10 mil. lei – pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare;
 • 3 mil. lei – pentru instalarea iluminatului public;
 • 1 mil. lei – pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale;
 • 10 mil. lei – pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • 5 mil. lei – pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
 • 10 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate grupurilor social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale;
 • 5 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția obiectelor de arhitectură rurală cu interes istoric, grădini, parcuri, peisaje culturale și naturale.

Lista de documente necesare pentru a depune dosarul:

Dosarul cererii de finanțare va include mai multe formulare care sunt anexate la Ghidul de aplicare:

1) Formularul Cererii de finanțare;

2) Bugetul proiectului;

3) Declarația aplicantului;

4) Declarațiile de parteneriat, în cazul existenței partenerilor în cadrul proiectului;

5) Tabelul de Verificare;

6) Documentele – suport și cele confirmative

GHID DE APLICARE

ANUNT privind organizarea concursului

REGULAMENTUL privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului national de dezvoltare regională și locală

Termenul limită de depunere a cererilor 20.04.2022

Echipa PLAN.MD vine în ajutor la elaborarea dosarului și suport/consultanță pe tot parcursul perioadei de finanțare și implemntare a proiectului (contacte: 078094194info@plan.md sau www.plan.md).