GRANTURI 1,5 MLN PENTRU EFICIENTA ENERGETICA A INTREPRINDERILOR

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică (inchlusiv si echipamente de producere a energiei regenerabile). Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022.

Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice/întreprinzătorilor individuali, definite în conformitate cu Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și a întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
  3. Nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
  4. Fondatorii întreprinderii, cetățeni ai Republicii Moldova dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
  5. Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

  1. 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
  2. 1.500.000 MDL pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 5+5 ( 50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).

GHIDUL APLICANTULUI

Echipa ENERG.MD sustine cu pregatirea dosarului si aplicarea la programa. Detalii la numarul de telefon 078094194

Sursa: https://www.odimm.md/ro/retehnologizare